Цукровий діабет у пацієнтів похилого віку: рекомендації Американської діабетичної асоціації 2019

Приблизно у чверті осіб віком старше 65 років діагностують цукровий діабет, а у половини людей літнього віку – предіабет. У пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом відзначають вищі показники передчасної смертності, інвалідності та супутніх захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця та інсульт порівняно з особами без цукрового діабету. Також вони мають вищу частоту розвитку деменції, ніж особи з нормальною толерантністю до глюкози. У січні 2019 р. фахівці Американської діабетичної асоціації  (American Diabetes Association — ADA) на своєму офіційному ресурсі опублікували оновлені рекомендації з діагностики та лікування дорослих і дітей з різними формами цукрового діабету. У цьому матеріалі висвітлюються особливості лікування пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом.

 1. Необхідно розглянути медичні, психологічні, функціональні та соціальні геріатричні аспекти серед пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом для визначення цілей та терапевтичних підходів у лікуванні.
 2. Дорослим віком ≥65 років під час першого звернення до лікаря та надалі 1 раз на рік рекомендовано проведення скринінгу для раннього виявлення помірних когнітивних порушень або деменції та симптомів депресії.
 3. Слід уникати розвитку гіпоглікемії у пацієнтів літнього віку з цукровим діабетом за допомогою корекції глікемії та лікарських засобів.
 4. Рекомендований нижчий рівень глікемії (наприклад рівень глікованого гемоглобіну в крові <7,5% (58 ммоль/моль)) для людей похилого віку, які функціонально незалежні, мають невелику кількість супутніх хронічних захворювань та в яких збережені когнітивні функції. Для осіб літнього віку зі множинними супутніми хронічними захворюваннями, когнітивними порушеннями або функціонально залежних необхідно розглянути менш суворий рівень глікемії (наприклад рівень глікованого гемоглобіну в крові <8,0–8,5% (<64–69 ммоль/моль)).
 5. З урахуванням індивідуального підходу цільовий рівень глікемії у пацієнтів похилого віку може бути підвищеним, але необхідно уникати гіперглікемії, яка може призвести до виникнення симптомів або підвищення ризику розвитку гострих ускладнень.
 6. Скринінг для визначення ускладнень цукрового діабету повинен проводитись індивідуально у пацієнтів похилого віку. Особливу увагу необхідно приділити ускладненням, які можуть призвести до функціональних порушень у хворих на цукровий діабет.
 7. Лікування, спрямоване на артеріальну гіпертензію, рекомендоване більшості пацієнтам літнього віку для досягнення індивідуального цільового рівня артеріального тиску.
 8. Терапія з урахуванням інших факторів ризику серцево-судинних захворювань повинна бути індивідуальною у людей літнього віку. Наприклад, гіполіпідемічні препарати та ацетилсаліцилову кислоту необхідно призначати з метою первинної профілактики хворим літнього віку з достатньою очікуваною тривалістю життя та не рекомендовано призначати пацієнтам, в яких застосування цих лікарських засобів недоцільне у зв’язку з обмеженою (короткою) очікуваною тривалістю життя.
 9. У таблиці представлені критерії для визначення цільового рівня глікемії у пацієнтів похилого віку.
Таблиця. Цільові рівні глікемії у хворих похилого віку
Стан здоров’я хворого Обґрунтування Цільовий рівень глікованого
гемоглобіну в крові
Глюкоза в плазмі крові перед прийомом їжі
або глюкоза в плазмі крові натще
Глюкоза в плазмі крові
перед сном
Артеріальний тиск Гіполіпідемічні
лікарські засоби
Незначна кількість супутніх захворювань, когнітивні функції збережені, функціональна незалежність Очікувана тривалість життя достатня <7,5% (<58 ммоль/моль) 90–130 мг/дл (5,0–7,2 ммоль/л) 90–150 мг/дл (5,0–8,3 ммоль/л) <140/90 мм рт. ст. Препарат групи статинів за відсутності протипоказань та за хорошої переносимості
Множинні супутні хронічні захворювання або ≥2 обмежень у повсякденній діяльності, когнітивні порушення легкого чи помірного ступеня тяжкості Очікувана тривалість життя середня, високі витрати на лікування, схильність до розвитку гіпоглікемії <8,0% (<64 ммоль/моль) 90–150 мг/дл (5,0–8,3 ммоль/л) 100–180 мг/дл (5,6–10,0 ммоль/л) <140/90 мм рт. ст. Препарат групи статинів за відсутності протипоказань та за хорошої переносимості
Хронічні захворювання на термінальних стадіях або когнітивні порушення помірного чи тяжкого ступеня, або інвалідність Обмежена очікувана тривалість життя призводить до зниження переваг від призначеного лікування <8,5% (69 ммоль/моль) 100–180 мг/дл (5,6–10,0 ммоль/л) 110–200 мг/дл (6,14–11,1 ммоль/л) <150/90 мм рт. ст. Розглянути можливість отримання користі від застосування препарату групи статинів (більше для вторинної профілактики, ніж для первинної)

 

 1. Хворим похилого віку необхідно споживати оптимальну кількість білка, регулярно займатися фізичною активністю, включаючи заняття аеробікою та резистентні тренування.

Цукровий діабет у пацієнтів літнього віку має зв’язок зі зменшенням м’язової сили, м’язової маси тіла, що призводить до саркопенії. Цукровий діабет також є незалежним фактором ризику розвитку слабкості, що призводить до зниження працездатності та підвищення уразливості до стресорів.

 1. У пацієнтів літнього віку з підвищеним ризиком розвитку гіпоглікемії під час призначення лікування слід віддавати перевагу препаратам, що мають низький ризик розвитку гіпоглікемії.
 2. Часто трапляються випадки, яких рекомендовано уникати, а саме: надмірне лікування цукрового діабету у хворих похилого віку.
 3. Зменшення (спрощення) складних схем лікування рекомендовано для зниження ризику розвитку гіпоглікемії, якщо при цьому досягнуто індивідуального цільового рівня глікемії.

В нашому пансіонаті люди з діагнозом цукровий діабет отримують належний догляд та допомогу.